František Křižík

Krásné drobnosti z pozůstalosti Františka Křižíka.
Dostalo se mi, neváhám říci, velké cti, opravit několik předmětů z pozůstalosti vynikajícího Čecha, Františka Křižíka. Byl jsem požádán členy Křižíkovi rodiny, abych opravil kytaru od španělského kytaráře, Mistra Manuela Velasca. Tento nástroj se ke Křižíkům dostal díky jednomu z členů rodiny, který byl talentovaným malířem a dostal se na stujní pobyt do Madridu. K tomu nástroji jen tolik, že na něj rád a často hrál Jaroslav Ježek, ano ten Ježek, který v létě jezdíval ke Křižíkům do jejich vily. Práce dopadla dobře, takže jsem dostal další zakázku, což byly dvoje housle a nějaké smyčce. No a pak jsem byl požádán, jestli bych se neujal opravy japonských slonovinových figurek. Jak jsem se dozvěděl, tak František Křižík s manželkou dosti cestovali. Evidentně to bylo z obchodních důvodů a také je to asi bavilo. Ze svých cest si vždy vozili nějaké suvenýry. A nutno říci, že na přelomu devatenáctého a dvacátého století byly japonerie velmi módní a žádané. Během času ty předměty doznaly nějaká poškození. Takže se ke mně postupně dostaly figurky představující rolníka, rybáře a sběratele škeblí. Dále krásný slon, stojící na kostěné podložce a dvě nádherné loutničky, vyhotovené z kombinace slonoviny, želvoviny a exotického dřeva. No a v neposlední řadě jsem opravoval krásnou kazetu, jaké se dělaly ještě v minulém století. Sloužily ženám pro ukládání dopisů a různých věcí. Dále mi bylo svěřeno zkompletovat a opravit stříbrné příbory, rovněž z pozůstalosti. Všechny tyto předměty byly v nějakém stádiu poškození a bylo nutno je opravit. Pro mě to byly obrovská výzva, už i jen z toho důvodu, že to byly předměty z majetku Františka Křižíka - tedy dotýkané předměty. Tyto drobnosti, ale také Velascova kytara nebo italská mandolína, to vše je k vidění v GALERII - DROBNOSTI.Autor: Jirka

Klikni zde pro návrat na seznam aktualit.

Copyright Marek Dráb - Správa-IT.com© | Administrace